วัดกันไปเลย!​ PS5 vs. Xbox​ Series​ X! ใครจะอยู่ใครจะไปในคอนโซลยุคหน้า

3.แสดงปริมาณงานในระบบ ออกมาเป็นรายงานให้ถึงความหนาแน่นของงานว่าอยู่ในประเภทไหน เวลาเท่าไหร่